RPT TINGKATAN 1

SEKOLAH MENENGAH AGAMA AL BASRIAH KUALA TEMBELING

RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 1

TAHUN 2013

MINGGU

OBJEKTIF   PEMBELAJARAN

Murid akan diajar   untuk:

HASIL PEMBELAJARAN

 

Murid akan dapat:

CADANGAN AKTIVITI P&P

 

1. BIDANG   PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT  

PENGGAL

PERTAMA

(4/1 − 9/3)

M1

1.1 Memahami   konsep nombor bulat. (i)   Membilang, membaca dan menulis nombor bulat.

(ii)   Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat.

(iii)   Membundarkan nombor bulat.

 

 Membilang,   membaca dan menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka.

 Murid membaca dan   menulis nombor bulat semasa melakukan proses membilang daripada nilai pertama   sehingga ke nilai terakhir dalam suatu selang nombor tertentu yang diberi.

Contoh:

 Membilang secara   menaik dalam kumpulan sepuluh daripada 20 hingga 100.

 Membilang secara   menurun dalam kumpulan seratus daripada 1200 sehingga 200.

 Menganggarkan   nilai, termasuk nilai yang diperolehi dalam situasi kehidupan sebenar dengan   membundarkan nilai tersebut.

 

 

 

M2

1.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan   penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. (i)   Menambah nombor bulat.

(ii)   Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat.

(iii)   Menolak nombor bulat.

(iv)   Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.

 

   Meneroka penambahan dan penolakan menggunakan standard algoritma (prinsip   pengiraan), penganggaran, mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan   kertas-pensel.

   Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan.

   Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penambahan   dan penolakan nombor bulat.

Beri   penekanan bahawa penolakan adalah songsangan bagi penambahan

 

 

 

M2

1.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan   pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. (i)   Mendarab dua atau lebih nombor bulat.

(ii)   Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat.

(iii)   Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil.

(iv)   Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat.

 

   Meneroka pendaraban dan pembahagian menggunakan standard algoritma (prinsip   pengiraan), penganggaran, mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan   kertas-pensel.

   Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan.

   Murid meneroka hubungan antara pendaraban dengan pembahagian.

Beri   penekanan bahawa:

a)   Hasil bahagi suatu nombor dengan sifar adalah tidak tertakrif .

b)   Hasil bahagi sifar dengan sebarang nombor (kecuali sifar) ialah sifar

   Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendaraban   dan pembahagian nombor bulat.

 

 

M3

1.4 Melakukan   pengiraan yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi   nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. (i) Melakukan   pengiraan yang melibatkan sebarang gabungan operasi tambah, tolak, darab dan   bahagi nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung.

(ii) Menyelesaikan   masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi   nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurung.

 

 Murid meneroka   gabungan operasi nombor bulat dengan menggunakan standard algoritma (prinsip   pengiraan), penganggaran, menggunakan kertas-pensel atau kalkulator.

 Menyelesaikan   masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar.

 Murid menggunakan   kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan.

Beri penekanan   tentang tertib operasi dan penggunaan tanda kurung.

 

2. BIDANG   PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR  

M4

2.1 Mengenal   dan melanjutkan urutan dan pola nombor yang terbentuk dengan membilang secara   menaik dan secara menurun dalam selang pelbagai saiz. (i) Menerangkan   pola bagi satu urutan nombor yang diberi.

(ii) Melanjutkan   urutan nombor.

(iii) Melengkapkan   sebutan dalam urutan nombor yang diberi.

(iv) Membina urutan   nombor berdasarkan pola yang diberi.

 

 Mengaitkan urutan   nombor kepada pola dalam situasi kehidupan seharian.

Contoh:

Nombor ganjil   digunakan sebagai alamat rumah pada sebelah jalan dan alamat rumah nombor   genap pada sebelah jalan yang lain.

 Menggunakan   kalkulator untuk melangkau hitungan (menjana pola nombor), meneroka pola   nombor tertentu dan menyelesaikan masalah.

*Tidak melibatkan   nombor negatif

M4

2.2 Mengenal   nombor genap dan nombor ganjil dan membuat pernyataan umum berkenaan dengan   nombor tersebut. (i) Mengenal pasti   dan menghuraikan nombor genap dan nombor ganjil.

(ii) Membuat   pernyataan umum berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil.

 

 Meneroka   pernyataan umum mengenai nombor genap dan nombor ganjil seperti :

a) Hasil tambah   nombor genap dan nombor ganjil.

b) Hasil darab   nombor genap dan nombor ganjil.

c) Hasil beza   antara nombor genap dan nombor ganjil.

M4

2.3 Memahami   ciri-ciri nombor perdana.

 

(i) Mengenal pasti   ciri-ciri nombor perdana.

(ii) Menentukan   sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana.

(iii) Menentukan   kesemua nombor perdana yang kurang daripada 100.

 Menggunakan   kalkulator atau program komputer untuk meneroka numbor perdana.

 Menggunakan   Saringan Eratosthenes untuk menjana nombor perdana yang kurang dari 100.

Beri penekanan   bahawa nombor 1 bukan nombor perdana

M5

2.4 Memahami   ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat.

 

(i) Menyenaraikan   faktor-faktor bagi suatu nombor bulat.

(ii) Menentukan   sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain.

 Menentukan   faktor-faktor bagi nombor bulat secara penerokaan dan penyiasatan.

Beri penekanan   bahawa 1 dan nombor itu sendiri adalah faktor bagi mana-mana nombor

M5

2.5 Memahami   ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor   bulat.

 

(i) Mengenal pasti   faktor-faktor perdana daripada senarai faktor-faktor.

(ii) Mencari   faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.

(iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi   suatu nombor bulat yang lain.

 Murid meneroka   dan menyiasat untuk menentukan faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.

 Menyatakan   mana-mana nombor-nombor bulat sebagai hasil darab bagi faktor perdana.

 

M5

2.6 Memahami   dan menggunakan pengetahuan gandaan bagi nombor bulat.

 

(i) Menyenaraikan   gandaan bagi nombor bulat.

 

(ii) Menentukan   sama ada suatu

 

nombor adalah   gandaan bagi suatu nombor yang lain.

 Murid menggunakan   ujian kebolehbahagian dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan gabungan.

Contoh :

30 boleh dibahagi   dengan 6. Maka 30 boleh dibahagi dengan 2 dan 3 dan begitu juga sebaliknya.

Beri penekanan   bahawa senarai gandaan suatu nombor juga merupakan urutan nombor.

Gunakan nombor yang   kecil untuk mengembangkan konsep.

M6

2.7 Memahami   ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang gandaan sepunya dan Gandaan   Sepunya Terkecil (GSTK) suatu nombor bulat.

 

(i) Mencari gandaan   sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.

(ii) Menentukan   sama ada satu nombor adalah gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang   diberi.

(iii) Menentukan   GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi.

 

 Murid mencari   gandaan sepunya dan GSTK dengan menyenaraikan gandaan bagi setiap nombor yang   diberi.

Contoh:

Gandaan bagi 4 : 4,   8, 12, …

Gandaan bagi 6 : 6,   12, 18, …

Gandaan Sepunya   bagi 4 dan 6 :

12, 24, 36, 48, …

merupakan gandaan   bagi 12

 Guna kaedah   ‘pemfaktoran perdana’ untuk mencari gandaan sepunya dan GSTK.

Contoh :

4 = 2 X 2

6 = 2 3

Maka GSTK bagi 4   dan 6 adalah

2 X2 X 3 = 12

Beri penekanan   bahawa satu senarai gandaan sepunya juga merupakan urutan nombor.

Gunakan nombor yang   kecil untuk mengembangkan konsep

   Guna kaedah pembahagian berulang untuk mencari GSTK.

 

 

 

 

 

 

 

M6

2.8 Memahami   dan menggunakan pengetahuan faktor sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB)   suatu nombor bulat. (i) Mencari faktor   sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.

(ii) Menentukan   sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat   yang diberi.

(iii) Menentukan   FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi.

 Murid   menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi dan mengenal pasti   faktor yang sama bagi setiap nombor.

 Murid meneroka,   mengenal pasti dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat.

 Murid mencari   FSTB dengan menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi.

 Meneroka,   mengenal pasti dan menentukan FSTB bagi suatu nombor bulat.

   Menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari faktor perdana sepunya   dan seterusnya mencari FSTB.

 

Contoh   :

Faktor   sepunya perdana : 2 dan 3

FSTB   : 2 3 = 6

   Menggunakan kaedah pembahagian berulang untuk mencari FSTB.

 

 

3. BIDANG   PEMBELAJARAN: PECAHAN  

 

 

 

M6

3.1 Memahami   dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan sebagai nombor yang mewakili   sebahagian daripada keseluruhan. (i) Menyebut suatu   pecahan.

(ii) Menerangkan   pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan.

(iii) Mewakilkan   suatu pecahan dengan gambar rajah.

(iv) Menulis   pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi.

 

 Menggunakan bahan   konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan seperti:-

a) Melipat riben   untuk mencari satu per tiga daripada panjang riben tersebut.

b) Bilangan murid   perempuan daripada bilangan keseluruhan murid dalam kelas.

c) Melipat kertas.

 

M7

3.2 Memahami   dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan setara (i) Mencari pecahan   setara bagi pecahan yang diberi.

(ii) Menentukan   sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara.

(iii) Membandingkan   nilai bagi dua pecahan yang diberi.

(iv) Menyusun   pecahan dalam tertib menaik dan menurun.

(v) Mempermudahkan   suatu pecahan kepada sebutan terendah.

 Menggunakan bahan   konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan setara.

 Menggunakan   lipatan kertas untuk menerang dan meneroka :

Mengapa adalah sama   dengan 63 21

 Membandingkan   nilai bagi dua pecahan dengan menukarkan kedua-dua pecahan kepada penyebut   atau pengangka yang sama.

Gunakan garis   nombor, bahan konkrit atau konsep pecahan setara untuk membandingkan pecahan

 

 

M7

3.3 Memahami   konsep nombor bercampur dan perwakilannya. (i) Mengenal nombor   bercampur.

(ii) Mewakilkan   suatu nombor bercampur dengan gambar rajah.

(iii) Menulis suatu   nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi.

(iv) Membanding dan   menyusun nombor bercampur pada garis nombor.

 Menggunakan bahan   konkrit, gambar rajah dan garis nombor untuk mewakilkan nombor bercampur.

 Mengenal pasti   penggunaan nombor bercampur dalam situasi kehidupan seharian.

 

M8

3.4 Memahami   konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar. (i) Mengenal pecahan   wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi.

(ii) Menukar nombor   bercampur kepada pecahan tak wajar.

(iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur.

 Menggunakan bahan   konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara hubungan antara nombor bercampur   dengan pecahan tak wajar.

 Menggunakan   kalkulator untuk meneroka hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak   wajar.

 

M8

3.5 Memahami   konsep penambahan dan penolakan pecahan untuk menyelesaikan masalah. (i) Melakukan   penambahan melibatkan:

a) Pecahan dengan   penyebut yang sama.

b) Pecahan dengan   penyebut yang berbeza.

c) Nombor bulat dan   pecahan.

d) Pecahan dan   nombor bercampur.

e) Nombor   bercampur.

(ii) Melakukan   penolakan melibatkan:

a) Pecahan dengan   penyebut yang sama.

b) Pecahan dengan   penyebut yang berbeza.

c) Nombor bulat dan   pecahan.

d) Pecahan dan   nombor bercampur.

e) Nombor   bercampur.

(iii) Menyelesaikan   masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan.

 Menggunakan bahan   konkrit, gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara proses penambahan dan   penolakan pecahan.

 Menambah dan   menolak pecahan dengan menulis pecahan tersebut dalam bentuk pecahan setara   dengan penyebut yang sama termasuk penggunaan GSTK.

 Melakukan   penambahan dan penolakan nombor bercampur dengan:

a) Menambah dan   menolak nombor bulat dan pecahan secara berasingan.

b) Menulis nombor   bercampur dalam bentuk pecahan tak wajar.

 Mengemuka dan   menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian.

 

Penambahan dan   penolakan melibatkan tidak lebih daripada tiga nombor.

M9

3.6 Memahami   konsep pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. (i) Mendarab:

a) Nombor bulat   dengan pecahan atau nombor bercampur.

b) Pecahan dengan   nombor bulat.

c) Pecahan dengan   pecahan.

 

(ii) Menyelesaikan   masalah melibatkan pendaraban pecahan.

 Menggunakan bahan   konkrit, gambar rajah dan simbol untuk meneroka dan menyiasat proses   pendaraban dan pembahagian pecahan.

 Contoh   pendaraban:

a) Nombor bulat   didarab dengan pecahan.

 

  (iii) Membahagi:

a) Pecahan dengan   nombor bulat.

b) Pecahan dengan   pecahan.

c) Nombor bulat   dengan pecahan.

d) Nombor bercampur   dengan nombor bercampur.

 

(iv) Menyelesaikan   masalah melibatkan pembahagian pecahan.

b) Nombor bulat   didarab dengan nombor bercampur.

c) Pecahan didarab   dengan pecahan.

Pembahagian   melibatkan tidak lebih daripada tiga nombor termasuk nombor bulat, pecahan   dan nombor bercampur.

M9

3.7 Melakukan   pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendarabaan dan   pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. (i) Melakukan   pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan   pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung.

(ii) Menyelesaikan   masalah melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan   pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung.

 Mengemuka dan   menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar.

 Menggunakan bahan   konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara pengiraan.

 

*Hadkan operasi   kepada tiga nombor termasuk nombor bulat dan nombor bercampur.

Beri penekanan   kepada tertib operasi termasuk penggunaan tanda kurung

M10

UJIAN MAC    

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (10/3 − 18/3)

 

 

4. BIDANG   PEMBELAJARAN: PERPULUHAN  

 

 

 

M11

4.1 Memahami   hubungan antara perpuluhan dan pecahan. (i) Mewakilkan   pecahan 1/10 dan 1/100 sebagai perpuluhan dan begitu juga sebaliknya.

(ii) Mewakilkan   pecahan dengan penyebut 10, 100 dan 1000 sebagai perpuluhan.

(iii) Membaca dan   menulis perpuluhan sehingga ‘perseribu’.

(iv) Menukar   pecahan kepada perpuluhan dan begitu juga sebaliknya.

 Menggunakan bahan   konkrit, gambar rajah, kalkulator, dan simbol untuk menerangkan hubungan   antara perpuluhan dan pecahan.

Nota:

0.3 dibaca sebagai:

“sifar perpuluhan   tiga”

0.05 dibaca   sebagai:

“sifar perpuluhan   sifar lima”

3.29 dibaca   sebagai:

“tiga perpuluhan   dua sembilan”

 

4.2 Memahami   konsep nilai tempat dan nilai setiap digit dalam perpuluhan. (i) Menyatakan   nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan.

(ii) Membandingkan   dua nilai perpuluhan yang diberi.

(iii) Menyusun   perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun.

(iv) Membundarkan   perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga   tempat perpuluhan.

 Menggunakan garis   nombor untuk membanding dan menyusun perpuluhan.

 

 

 

 

4.3 Memahami   konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. (i) Menambah   perpuluhan.

(ii) Menyelesaikan   masalah melibatkan penambahan perpuluhan.

(iii) Menolak   perpuluhan.

(iv) Menyelesaikan   masalah melibatkan penolakan perpuluhan.

 

 Menggunakan bahan   konkrit, gambar rajah dan simbol.

 Menyelesaikan   masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian.

 Menggunakan   kalkulator atau komputer untuk mengesahkan jawapan.

 Menggunakan   strategi penganggaran untuk menentukan sama ada penyelesaian adalah   munasabah.

Nota:

Libatkan nombor   bulat.

Penambahan dan   penolakan bermula dengan dua perpuluhan.

Hadkan kepada tiga   tempat perpuluhan.

 

 

 

M12

4.4 Memahami   konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. (i) Mendarab dua   atau lebih perpuluhan.

(ii) Menyelesaikan   masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan.

(iii) Membahagi:

a) Perpuluhan   dengan nombor bulat.

b) Perpuluhan   dengan perpuluhan.

 

 Mengaitkan dengan   situasi kehidupan seharian.

 Menggunakan   kaedah pengiraan yang sesuai seperti pensel-dan-kertas, kalkulator dan   komputer.

 Melakukan   pendaraban perpuluhan dengan 10, 100, dan 1000 secara congak.

 Melakukan   pendaraban perpuluhan dengan 0.1, 0.01, dan 0.001 secara congak.

 

  c) Perpuluhan   dengan pecahan.

(iv) Menyelesaikan   masalah melibatkan pembahagian perpuluhan.

 

 Melakukan   pembahagian perpuluhan dengan 10, 100, dan 1000 secara congak.

 Melakukan   pembahagian perpuluhan dengan 0.1, 0.01, dan 0.001 secara congak.

 

4.5 Melakukan   pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban, dan   pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. (i) Melakukan   pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan   pembahagian perpuluhan, termasuk penggunaan tanda kurung.

(ii) Menyelesaikan   masalah melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan   pembahagian perpuluhan, termasuk penggunaan tanda kurung.

 Mengemuka dan   menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian.

 

Nota:

Beri penekanan   kepada tertib operasi termasuk penggunaan tanda kurung.

Libatkan nombor   bulat dan pembahagian.

 

5. BIDANG   PEMBELAJARAN: PERATUSAN  

 

 

M13

5.1 Memahami   konsep peratusan dan hubungan antara peratusan dengan pecahan atau   perpuluhan. (i) Menyatakan   peratusan sebagai bilangan bahagian daripada setiap 100 bahagian.

(ii) Menukarkan   pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan begitu juga sebaliknya.

 

 Menggunakan bahan   konkrit dan gambar rajah untuk mewakilkan peratusan.

 

Contoh:

Menggunakan grid   sepuluh darab sepuluh untuk membincangkan peratusan yang setara dengan   pecahan dan perpuluhan.

Contoh:

Gunakan simbol %   untuk mewakili peratus.

Libatkan peratusan   yang lebih besar daripada 100.

M14

5.2 Melakukan   pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. (i) Mencari suatu   nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan.

(ii) Mencari   peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan.

(iii) Mencari nilai   keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya.

 

 Mengemuka dan   menyelesaikan masalah yang melibatkan keuntungan dan kerugian, faedah mudah,   dividen, komisen dan diskaun.

Nota:

Berapa nilai   keseluruhan, jika 8 adalah 20% daripada keseluruhan? (40)

 

   

(iv) Mencari   peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan .

(v) Menyelesaikan   masalah melibatkan peratusan.

 

Diberi nilai asal:   15

Naik kepada nilai   18

Cari peratus   kenaikan.

Diberi nilai asal:   40

Turun kepada nilai   10

Cari peratus   penurunan.

 

BAB 6:   INTEGER    

 

 

 

 

 

M15

6.1 Memahami   dan menggunakan pengetahuan integer. (i) Membaca dan   menulis integer.

(ii) Mewakilkan   integer pada garis nombor.

(iii) Membandingkan   nilai dua integer.

(iv) Menyusun   integer dalam urutan.

(v) Menulis nombor   positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata huraian.

 

 Memperkenalkan   integer dalam konteks

Contoh:

suhu, aras laut dan   aras bangunan.

 Murid   melengkapkan urutan integer, melengkapkan sebutan yang hilang, dan mengenal   pasti nilai integer terbesar dan terkecil daripada set integer yang diberi.

 Murid menyusun   integer pada garis nombor daripada set integer yang diberi.

Nota:

-32 dibaca sebagai   :

“negatif tiga puluh   dua”

-5 adalah lebih   kecil daripada -2

-15 adalah lebih   besar daripada -25

Kata huraian:

30 meter di bawah   aras laut: -30

Kenaikan berat 2   kg: 2

Beri penekanan   bahawa nombor 0 bukan nombor positif dan juga bukan nombor negatif

 

 

 

M16

6.2 Melakukan   pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan   masalah.

 

(i) Menambah   integer.

(ii) Menyelesaikan   masalah melibatkan penambahan integer.

(iii) Menolak   integer.

(iv) Menyelesaikan   masalah melibatkan penolakan integer.

 

 Menggunakan garis   nombor untuk menambah dan menolak integer.

 Menggunakan bahan   konkrit (contoh: cip berwarna), gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara   penambahan dan penolakan integer.

 Menggunakan tanda   kurung untuk membezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda.

Nota:

Mulakan penambahan   dan penolakan menggunakan dua integer

-8 (-7) dibaca   sebagai :

“Negatif lapan   tolak negatif tujuh”

-4 2 dibaca sebagai   :

“Negatif empat   tolak dua”

 

     Menyelesaikan   masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar.

Nota:

Penambahan perlu   melibatkan nombor bertanda serupa dan juga nombor bertanda tidak serupa.

Contoh:

Nombor bertanda   serupa

9 + 5, -7 + (-8)

Nombor bertanda   tidak serupa

3 + (-4), (-9) + 5

Bezakan antara   tanda operasi dan nombor bertanda.

Kaitkan penolakan   integer dengan penambahan.

 

7. BIDANG   PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRA  

 

 

 

M17

7.1 Memahami   konsep pembolehubah. (i) Menggunakan   huruf untuk mewakili pembolehubah.

(ii) Mengenal pasti   pembolehubah dalam situasi yang diberi.

 

 Menggunakan   contoh situasi harian untuk menerangkan maksud pembolehubah.

Contoh:

Gelas x mengandungi   y guli.

Huruf yang mana   mewakili pembolehubah?

 

7.2 Memahami   konsep sebutan algebra. (i) Mengenal pasti   sebutan algebra dalam satu pembolehubah.

(ii) Mengenal pasti   pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi.

(iii) Mengenal   pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam   satu pembolehubah.

(iv) Menyatakan   sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi.

 Mengenal pasti   sebutan algebra dalam satu pembolehubah daripada satu senarai sebutan yang   diberi.

Nota:

Tegaskan bahawa:

a) Sebutan algebra   ditulis sebagai 3x , bukan x3; dan

b) Suatu nombor,   contohnya 8 juga adalah suatu sebutan.

 

x/2 ialah suatu   sebutan.

7x: Pekali ialah 7.

 

 

 

M18

7.3 Memahami   konsep ungkapan algebra. (i) Mengenal   ungkapan algebra.

(ii) Menentukan bilangan   sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi.

(iii) Memudahkan   ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa.

 

 Menggunakan bahan   konkrit untuk menerangkan konsep mengumpul sebutan serupa dan sebutan tak   serupa dengan melibatkan contoh-contoh seperti berikut:

a) 4s + 8s   = 12s

b) 5r – 2r = 3r

c) 7g + 6h   tidak boleh dipermudahkan kerana kedua-dua sebutan tersebut bukan sebutan   serupa.

d) 3k + 4 + 6k – 3

= 3k + 6k   + 4 – 3

= 9k + 1

M19/M20

PEPERIKSAAN   PERTENGAHAN TAHUN 2012  

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (26/5 − 10/6)

 

8. BIDANG   PEMBELAJARAN: UKURAN ASAS  

 

 

 

M21

8.1 Memahami   konsep panjang untuk menyelesaikan masalah. (i) Mengukur   panjang objek.

(ii) Menukar unit   metrik ukuran panjang (mm, cm, m dan km).

(iii) Menganggar   panjang objek dalam unit yang sesuai.

(iv) Menggunakan   operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang.

 Mengukur panjang   objek di sekeliling kawasan sekolah.

 Melukis suatu   garis berdasarkan panjang yang diberi.

 Mengukur panjang   garis yang diberi dan menyatakan panjang tersebut dalam unit yang berbeza.

Nota:

Tegaskan kepentingan menggunakan ukuran   piawai.

Perkenalkan unit   inci, kaki, ela, batu dan batu nautikal.

 

8.2 Memahami   konsep jisim untuk menyelesaikan masalah (i) Mengukur jisim   objek.

(ii) Menukar unit   metrik jisim (mg, g, kg, tan).

(iii) Menganggar   jisim suatu objek dalam unit yang sesuai.

(iv) Menggunakan   operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim

Kaitkan dengan   situasi harian.

 

 

 

M22

8.3 Memahami   konsep masa dalam saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun. (i) Menentukan   ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu.

(ii) Menukar unit   ukuran masa (saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun).

(iii) Menganggar   jangka masa suatu peristiwa.

(iv) Menggunakan   operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa.

 

 Menggunakan   kalendar, jam atau jam randik untuk membincangkan ukuran masa bagi sesuatu   peristiwa.

 Mencadangkan satu   unit untuk

menganggar atau   mengukur:

a) Masa yang   diambil untuk makan tengah hari.

b) Umur seseorang.

c) Masa yang   diambil untuk air mendidih.

d) Masa yang   diambil untuk berlari sejauh 100 meter.

Nota:

1 milenium = 1000   tahun

1 abad = 100 tahun

1 tahun = 12 bulan   = 52 minggu

= 365 hari

1 minggu = 7 hari

1 hari = 24 jam

1 jam = 60 minit

1 minit = 60 saat

Libatkan peristiwa   bersejarah yang penting.

 

 

 

M23

8.4 Memahami   dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat   jam untuk menyelesaikan masalah. (i) Membaca dan   menulis waktu dalam sistem dua belas jam.

(ii) Membaca dan   menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam.

(iii) Menukar waktu   dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga   sebaliknya.

(iv) Menentukan   tempoh masa antara dua waktu yang diberi.

(v) Menyelesaikan   masalah yang melibatkan waktu.

 Membaca waktu   daripada jadual perjalanan bas atau kereta api.

Nota:

Gunakan jam digital   dan jam analog.

Kaitkan peristiwa   dengan situasi harian.

Perkenalkan a.m. (ante   meridian) dan p.m.(post meridian)

Tegaskan cara   menyebut waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam.

 

 

9. BIDANG   PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARIS  

 

 

 

 

 

M24

9.1 Memahami   konsep sudut. (i)   Mengenal sudut.

(ii)   Menanda dan melabel sudut.

(iii)   Mengukur sudut dengan protraktor.

(iv)   Melukis sudut dengan protraktor.

(v)   Mengenal, membanding dan mengelaskan sudut sebagai tirus, tegak, cakah dan   refleks.

(vi)   Melukis sudut tirus, tegak, cakah, dan refleks dengan protraktor.

(vii)   Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°.

(viii)   Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah   360°..

 

 Murid mengenal   pasti sudut yang terdapat di bilik darjah. Contohnya penjuru meja, papan   hitam, tingkap, jarum jam dan pintu yang terbuka. .

 Murid menunjukkan   jenis sudut yang berbeza dengan lengan masing-masing.

Nota:

Sudut dibentuk oleh   dua garis lurus yang bertemu pada satu titik yang dikenali sebagai bucu.

Sudut dalam rajah   di atas boleh dinamakan sebagai BAC   atau A atau BÂC.

Bimbing murid   mengenai cara mengukur sudut dengan protraktor.

Gunakan darjah (o)   sebagai unit ukuran sudut.

M25

9.2 Memahami   konsep garis selari dan garis serenjang. (i) Mengenal pasti   garis selari.

(ii) Mengenal pasti   garis serenjang.

(iii) Menyatakan   bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90.

 

 Murid mengenal   pasti garis selari dan garis serenjang yang terdapat di bilik darjah.   Contohnya tepi buku, tingkap dan pintu.

Nota:

Tegaskan bahawa dua   garis adalah selari jika kedua-dua garis tersebut tidak akan bersilang.

Satu garis   serenjang ialah garis yang membentuk sudut 90o dengan garis yang satu lagi.

Tandakan suatu   sudut 90o seperti berikut:

 

9.3 Memahami   dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk   menyelesaikan masalah. (i) Mengenal pasti   garis bersilang.

(ii) Menentukan   ciri sudut bertentangan bucu, pelengkap dan penggenap.

(iii) Menentukan   nilai sudut pada suatu garis lurus apabila nilai sudut bersebelahan diberi.

(iv) Menyelesaikan   masalah yang melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang.

 

 Murid mengkaji   ciri sudut yang dibentuk oleh garis bersilang.

Nota:

Pasangan sudut   bertentangan bucu:

Hasil tambah sudut   bersebelahan pada garis lurus ialah 180:

a + b = 180°

 

10. BIDANG   PEMBELAJARAN: POLIGON  

M26

10.1 Memahami   konsep poligon. (i) Mengenal   poligon.

(ii) Menamakan   poligon (segitiga, sisi empat, pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon).

(iii) Menentukan   bilangan sisi, bucu dan pepenjuru poligon yang diberi.

(iv) Melakar   poligon.

 Menggunakan bahan   konkrit seperti protraktor, pembaris, kertas grid, geobod dan perisian   komputer untuk meneroka konsep poligon.

 Murid meneroka   hubungan antara sisi, pepenjuru dan bucu poligon.

Gunakan huruf besar   untuk menamakan bucu.

 

 

10.2 Memahami   konsep simetri. (i) Menentukan dan   melukis paksi simetri suatu bentuk.

(ii) Melengkapkan   suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut   diberi.

(iii) Melukis corak   menggunakan konsep simetri.

 Murid meneroka   simetri dengan cermin, blok pola, melipat kertas atau membuat reka   bentuk inkblot.

 Murid meneroka   kepentingan simetri dalam situasi harian. Contohnya corak pada bangunan dan   jubin.

 

Bentuk-bentuk   termasuk poligon.

M27

10.3 Mengenal   pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah. (i) Menentukan dan   melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi.

(ii) Melukis   segitiga menggunakan

 

protraktor dan   pembaris.

(iii) Menyatakan   ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut.

(iv) Menentukan   bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180°.

(v) Menyelesaikan   masalah yang melibatkan segitiga.

 Mengkaji hubungan   antara sudut dan sisi semua jenis segitiga.

 Menggunakan   pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman segitiga:   contohnya menjajarkan bucu-bucu segitiga pada satu garis lurus, menggunakan   protraktor dan perisian geometri dinamik.

Nota:

Jenis-jenis   segitiga:

 Segitiga sama   kaki

 Segitiga sama   sisi

 Segitiga tak sama   kaki

 Segitiga bersudut   tirus

 Segitiga bersudut   tegak

 Segitiga bersudut   cakah

M28

10.4 Mengenal   pasti dan menggunakan ciri geometri sisi empat untuk menyelesaikan masalah. (i) Menentukan dan   melukis garis simetri bagi sisi empat yang diberi.

(ii) Melukis suatu   sisi empat menggunakan protraktor dan pembaris.

(iii) Menyatakan   ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat   tersebut.

(iv) Menentukan   bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º.

 

(v) Menyelesaikan   masalah yang melibatkan sisi empat.

 Mengkaji hubungan   antara sudut, sisi dan pepenjuru semua jenis sisi empat.

 Menggunakan   pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman sisi   empat: contohnya menyusun bucu-bucu pada satu titik, menggunakan protraktor   dan perisian geometri dinamik.

Nota:

Jenis-jenis sisi   empat :

 Segiempat sama

 Segiempat tepat

 Rombus

 Segiempat selari

 Trapezium

 

11. BIDANG   PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUAS  

M29

11.1 Memahami   konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah. (i) Mengenal pasti   perimeter suatu kawasan.

(ii) Menentukan   perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus.

(iii) Menyelesaikan   masalah yang melibatkan perimeter.

 Menggunakan cip   segiempat sama, grid teselasi, geobod, kertas grid atau perisian   komputer untuk meneroka konsep perimeter.

 Meneroka dan   menerbitkan formula untuk menentukan perimeter segiempat tepat.

M30

11.2 Memahami   konsep luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah. (i) Menganggar luas   suatu bentuk.

(ii) Menentukan   luas segiempat tepat.

(iii) Menyelesaikan   masalah yang melibatkan luas.

 

 Menggunakan   segiempat sama unit, grid teselasi, geobod, kertas grid atau perisian   komputer untuk meneroka konsep luas.

 Meneroka dan   menerbitkan formula untuk menentukan luas segiempat tepat.

 Menggunakan cip   atau jubin segiempat sama unit untuk meneroka dan membuat generalisasi   tentang:

a) perimeter   segiempat tepat yang mempunyai luas yang sama.

b) luas segiempat   tepat yang mempunyai perimeter yang sama.

Nota:

cm2 dibaca sebagai   “ sentimeter persegi”

Luas suatu   segiempat sama unit ialah 1 unit persegi.

Luas suatu segitiga   bersudut tegak = ½ daripada luas suatu segiempat tepat.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA ( 18/8 –   26/8)

M31

11.3 Memahami   konsep luas segitiga, segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan   masalah. (i) Mengenal pasti   tinggi dan tapak segitiga, segiempat selari dan trapezium.

(ii) Menentukan   luas segitiga, segiempat selari dan trapezium.

(iii) Menentukan   luas rajah yang terdiri daripada segitiga, segiempat tepat, segiempat selari   atau trapezium.

(iv) Menyelesaikan   masalah yang melibatkan luas segitiga, segiempat tepat, segiempat selari dan   trapezium.

 

 Meneroka dan   menerbitkan formula untuk menentukan luas segitiga, segiempat selari dan   trapezium berdasarkan luas segiempat tepat.

 Menyelesaikan   masalah seperti menentukan tinggi atau panjang tapak segiempat selari.

 

12. BIDANG   PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRI  

M32

12.1 Memahami   ciri geometri kubus dan kuboid. (i) Mengenal pasti   pepejal geometri.

(ii) Menyatakan   ciri geometri kubus dan kuboid.

(iii) Melukis   bentangan kubus dan kuboid pada:

a) Grid segiempat   sama,

b) Kertas kosong.

 

(iv) Membina model   kubus dan kuboid dengan:

a) Mencantumkan   muka yang diberi.

b) Melipatkan   bentangan yang diberi.

 

 Menggunakan bahan   konkrit untuk menerangkan konsep pepejal geometri.

 Permainan:   Mencari pepejal. Sediakan beberapa set kad aktiviti yang mengandungi keterangan   mengenai pepejal seperti:

a) Betul-betul dua   muka yang sama bentuk dan saiz.

b) Semua tepi   mempunyai panjang yang sama.

 

Murid bertanding   untuk mencari pepejal di bilik darjah berdasarkan keterangan tersebut.

 Meneroka hubungan   antara muka, tepi dan bucu kubus dan kuboid.

 Membanding dan   membeza antara kubus dan kuboid. Seterusnya menyoalkan murid tentang kesamaan   atau perbezaan antara kubus dan kuboid.

 Menggunakan bahan   konkrit (seperti kotak yang terbuka) untuk mereka bentuk bentangan kubus dan   kuboid.

Pepejal geometri   termasuk:

 Kubus                           Kuboid

 Silinder                         Piramid

 Kon                               Sfera

M33

12.2 Memahami   konsep isi padu kuboid untuk menyelesaikan masalah. (i) Menganggar isi   padu kuboid.

(ii) Menentukan isi   padu kuboid.

(iii) Menyelesaikan   masalah yang melibatkan isi padu kuboid.

 

 Menggunakan kubus   unit atau bahan konkrit yang lain untuk murid meneroka konsep isi padu.

 Meneroka dan   menerbitkan formula untuk menentukan isi padu kuboid.

cm3 dibaca sebagai:   ”sentimeter padu”

Isi padu bagi suatu   kubus unit ialah 1 unit padu

M34− M37

ULANGKAJI

M38−M40

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012

CUTI AKHIR TAHUN − ( 10/11/2012 − 1/1/2013)

 

Advertisements

One comment on “RPT TINGKATAN 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s